Misa povodom početka nove školske i akademske godine

U nedjelju 22. rujna u župnoj crkvi na Kamesnkom slavili smo misu povodom početka nove školske i akademske godine. Na početku mise bio je zaziv Duha Svetoga na djecu i mlade, da ih obdari svojim darovima i plodovima, koji su im jako potrebni u njihovim mladim životima, kod kuće, u školi, učenju, na puti i u igri.

Dan prije, bila je velika ispovijed, kako bi čistih srca mogli zazvati Duha Svetoga.

fra Mario