Arhiva kategorije: sakramenti

KRIZMA I PRVA PRIČEST 2020.

Slavlje sakramenta sv. potvrde održat će se u nedjelju 16. kolovoza 2020. u 11:00 sati, a slavlje prve pričesti u nedjelju 30. kolovoza u 11:00 sati.

Vjeronaučna priprema počinje u ponedjeljak 03. kolovoza u 09:00 sati za krizmanike na Kamenskom u, a u subotu 08. kolovoza u 09:00 sati za prvopričesnike na Kamenskom.

Početak nove školske i vjeronačne godine – najava

U subotu 28. rujna u 09:30 na Kamenskom bit će ispovijed za svu školsku djecu i studentsku mladež (i sve ostale koji to žele) prigodom početka nove školske i akademske godine.

U nedjelju 29. rujna u 09:30 na Kamenskom bit će misa sa zazivom Duha Svetoga za svu školsku djecu i studentsku mladež  prigodom početka nove školske i akademske godine.

Termini održavanja župnog vjeronauka bit će objavljeni na misama i u župnom listiću.

fra Mario

Obilazak bolesnika

Bolesne i nemoćne osobe pohodit ćemo u srijedu 7. kolovoza na potezu od Kamenskog do Mostanja i sva okolna sela, a u četvrtak 8. kolovoza na potezu od Graca do Kobilića.

Ako znate za neku osobu koja bi htjela primiti sakramente, a nije u stanju doći u crkvu, molimo vas da javite župnom uredu.

fra Mario