O župi

Župa Majke Božje Snježne Kamensko

Župa Kamensko jedna je od župa Karlovačkog dekanata u sklopu Zagrebačke nadbiskupije. U sadašnjem obliku utemeljena je 1789. godine kao nastavak župe Sv. Jakova. Župa i crkva Sv. Jakova uzgred se spominje kao župna crkva već 1251. godine, pa se onda njeno osnivanje datira prije te godine, dok je crkva na tom mjestu mogla biti puno starija. Crkva i župni dvor nalazili su se na području današnje Gaze s desne (gornjomekušanske) strane Korane pri njenom utoku u Kupu. Zaravan na kojem je stajala crkva još i danas stanovnici nazivaju Jakošćak. U toj crkvi se oduvijek glagoljalo, te se zna i popis župnika, a crkva je kao jedna od rijetkih preživjela i turska razaranja. Međutim, nakon požara i oštećenja temelja poplavom nije se isplatilo na tome mjestu obnavljati crkvu, dok se na Kamenskom nalazio svježe napušteni pavlinski samostan s prekrasnom crkvom, te se župnik Nikola Matijavac u njemu naselio čim je preuzeo župu 1787. godine te učinio sve potrebno da se sjedište župe prenese na Kamensko. Zahvaljujući tome župa je dobila i danas ima dostojnu župnu crkvu, a pavlinski se kompleks sačuvao.

Budući da je župa imala vrlo veliku površinu pri osnivanju novih župa u Karlovcu u drugoj polovici XX. St. udaljeniji dijelovi župe su pripali župama Švarča i Banija. Između mnogih vrijednih i zanimljivih župnika ove župe posebno mjesto pripada domaćem sinu svećeniku – mučeniku Stjepanu Kučmaniću, nevinoj žrtvi komunističkog terora.

Od 1972. godine župom upravljaju oci pavlini koji su se iz Poljske vratili obnoviti pavlinski red u Hrvatskoj. Nakon godina uspješnog razvoja samostan napadaju četničke postrojbe devastirajući samostan i desakralizirajući crkvu. Oci pavlini su prognani s Kamenskog te dijele sudbinu većine svoje župe koja je izgnana. Tek 1995. godine vraćaju se pavlini na Kamensko te počinju polaganu i tešku obnovu samostanskog kompleksa služeći pritom kao i dosad u župnom pastoralu. Obnova crkve i samostana zaključena je 2006. godine. 

Glavni događaji u župi su Uznesenje Blažene Djevice Marija – Velika Gospa, Majka Božja Snježna s godišnjim župskim klanjanjem, Rođenje Blažene Djevice Marije – Mala Gospa, Sv. Pavao Prvi Pustinjak, bl. Alojzije Stepinac (Turanj), Sv. Doroteja (Mala Švarča), Sv. Antun opat (Donje Mekušje), Sv. Jakov (Gornje Mekušje).